PROGRAM KONFERENCJI

Program ramowy

Czwartek | 23 listopada 2023

9.30 – 10.30 KURS 1

10.45 – 11.45 KURS 2

11.50 – 12.00 OTWARCIE KONFERENCJI

12.00 – 13.30 SESJA I

13.30 – 14.10 LUNCH

14.10 – 15.10 SESJA II – Sesja firmowa Roche

15.10 – 15.25 przerwa kawowa

15.25 – 17.05 SESJA III

17.05 – 17.15 przerwa kawowa

17.15 – 19.10 SESJA IV

19.10-19.55 kolacja

KURS 3 – Równolegle do obrad, start 16.00

 

Piątek | 24 listopada 2023

8.30 – 9.40 SESJA V

9.40 – 9.55 przerwa kawowa

9.55 – 11.10 SESJA VI

11.10 – 11.25 przerwa kawowa

11.25 – 13.01 SESJA VII

13.01 – 13.10 przerwa kawowa

13.10 – 14.30 SESJA VIII

14.30-14.40 przerwa kawowa

14.40 – 15.37 SESJA IX

15.37 – 15.50 SESJA PLAKATOWA – podsumowanie

15.50 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI i LUNCH

SOBOTA REZYDENCKA | 25 listopada 2023 | ON-LINE

Program kursów warsztatowych

CZWARTEK, 23 listopada 2023 (godz.: 9.30-10.30)

KURS 1. Zaawansowany Kurs USG

Prowadzący: dr hab. n. med. Adam Wylęgała, prof. ŚUM

Kurs wspierany przez firmę Lumibird

 

CZWARTEK, 23 listopada 2023 (godz.: 10.45-11.45)

KURS 2. Laseroterapia klasyczna oraz podprogowa w leczeniu schorzeń siatkówki

Prowadzący: dr hab. n. med. Maciej Gawęcki

Kurs wspierany przez firmę Lumibird

 

CZWARTEK, 23 listopada 2023 (godz.: 16.00) – równolegle do obrad

KURS 3. MiYOSMART – szkolenie certyfikacyjne z soczewek do korekcji i kontroli postępu krótkowzroczności

Prowadząca: mgr Sylwia Kijewska

Kurs wspierany przez firmę Hoya

Sesja Plakatowa

ELEKTRONICZNA SESJA PLAKATOWA – zestawienie prezentowanych plakatów

PLAKAT 1. Lokalne zagłębienie naczyniówki- opis przypadku klinicznego

Patrycja Potrawa2, Dominika Cholewa1,2, Aleksandra Prus-Ludwig2 , Rafał Fiolka1,2, Adam Sendecki1,2, Edward Wylęgała1,2

1Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

 

PLAKAT 2. Przedarcie nabłonka barwnikowego u pacjentów z wysiękową postacią AMD leczonych iniekcjami afliberceptu – opis przypadków

Małgorzata Seredyka-Burduk, Magdalena Pol, Grażyna Malukiewicz

Katedra Chorób Oczu Klinika Okulistyki i Optometrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

PLAKAT 3. Wyniki czynnościowe i strukturalne oraz powikłania po pars plana witrektomii wykonanej z powodu zaawansowanych postaci retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej w cukrzycy typu 1 i typu 2

Karolina Kaźmierczak1,  Paweł Żuchowski2,  Adriana Laudencka1, Joanna Stafiej1, Grażyna Malukiewicz1

1Katedra Chorób Oczu, Szpital Uniwersytecki nr 1, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum w Bydgoszczy

2Klinika Reumatologii i Chorób Tkanki Łącznej, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Jana Biziela, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum w Bydgoszczy

 

PLAKAT 4. Uszkodzenie zewnętrznych warstw siatkówki w plamce o niejasnej etiologii po witrektomii pars plana wykonanej z powodu proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej

Adriana Laudencka1,2, Karolina Kaźmierczak1, Jan Kucharczuk3, Bartosz Sikorski1,2, Grażyna Malukiewicz1

1Katedra Chorób Oczu, Szpital Uniwersytecki nr 1, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum w Bydgoszczy

2Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny Oculomedica

3Poradnia Okulistyczna, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy

 

PLAKAT 5. Zapalenie siatkówki i naczyniówki z wtórnym zapaleniem naczyń o etiologii  toksoplazmatycznej na tle immunosupresji z wiązanej z Metotrexatem.

Anna Piasecka

Oddział Okulistyczny WSS w Słupsku

 

PLAKAT 6. Zapalenie siatkówki i naczyniówki w przebiegu HIV z CMV

Bogdan Dugiełło, Barbara Kosteczka, Aleksandra Prus-Ludwig, Bartłomiej Wójcik, Sławomir Teper, Adam Wylęgała, Edward Wylęgała

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach

 

PLAKAT 7. Badanie angiografii optycznej koherentnej tomografii w diagnostyce i monitorowaniu tylnego odcinka oka u pacjentów po przebytym COVID-19 obustronnym zapaleniu płuc

Magdalena Kal1,2, Mateusz Winiarczyk3, Dorota Zarębska-Michaluk1,4, Dominik Odrobina2,5, Jerzy Mackiewicz3

1Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

2Klinika Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

3Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

4Klinika Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach

5 Institute of Medical Science of Jan Kochanowski University in Kielce

 

PLAKAT 8. Jednostronny wytrzeszcz jako manifestacja przetoki szyjno-jamistej – opis przypadku

Anna Lorenc, Aleksandra Górska, Maria Piwowarczyk, Sebastian Sirek, Dorota Wyględowska-Promieńska

Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

PLAKAT 9. W jaki sposób przebywanie na zewnątrz pomaga kontrolować krótkowzroczność?

Emilia Wnękowicz-Augustyn, Sławomir Teper, Edward Wylęgała

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki SUM, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny; Odział Okulistyki Dziecięcej ZSM w Chorzowie; Augmed Centrum Okulistyki i Optyki w Gliwicach

 

PLAKAT 10. Laser Speckle Flowgraphy LSFG- RetFlow- zasada działania, możliwości wykorzystania w okulistyce i perspektywy rozwoju

Weronika Starszak, Sławomir Teper, Edward Wylęgała

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach

 

PLAKAT 11. Witrektomia centralna odbarczająca z fakoemulsyfikacją zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej oka lewego u 51 – letniej pacjentki z jaskrą zamykającego się kąta – opis przypadku

Sebastian Sirek1,2, Tomasz Wilczyński2, Dawid Woszczek3, Dorota Wyględowska-Promieńska1,2

1Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

3Studenckie Koło Naukowego przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

PLAKAT 12. Skuteczność laseroterapii mikropulsowej w cukrzycowym obrzęku plamki 

Barbara Sabal 1,2, Sławomir Teper1,3, Edward Wylęgała1,3

1Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

2Oddział Okulistyki, Szpital Miejski im. Jana Pawła II, Rzeszów

3Oddział Okulistyki, Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice

 

PLAKAT 13. Ratunkowy Dostęp do Terapii Lekowych- szansa na skuteczne leczenie opornych przypadków zakrzepu VCR

Ewa Fluder

Oddział Okulistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego Wałbrzych

 

PLAKAT 14. MEWDS – zespół licznych znikających białych plamek- opis przypadku

Aleksandra Prus-Ludwig2, Kamila Rogacz 2, Katarzyna Kryszan1,2, Bogdan Dugiełło1,2  Patrycja Potrawa2 Sławomir Teper1,2, Edward Wylęgała1,2

1Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

 

PLAKAT 15. Choroba genetyczna czy zapalna? W poszukiwaniu przyczyny białych plamek

Katarzyna Kryszan1,2, Dominika Szkodny1,2, Aleksandra Prus-Ludwig2, Sławomir Teper1,2, Edward Wylęgała1,2

1Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

 

PLAKAT 16. Schemat oceny powierzchni oka w lampie szczelinowej

Maria Grolik-Szyda1, Ewa Wróblewska-Czajka1, Bogumił Wowra1, Dariusz Dobrowolski1,2, Edward Wylęgała1

1Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice

2Oddział Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary, Sosnowiec

PLAKAT 17. Samoistne zamknięcie pourazowego otworu pełnościennego plamki – opis przypadku klinicznego

Kamila Rogacz2, Aleksandra Prus- Ludwig2, Bogdan Dugiełło1,2, Rafał Fiolka1,2, Adam Sendecki1,2

Edward Wylęgała1,2

1Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w

Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

 

PLAKAT 18. Panuveitis w przebiegu toksoplazmozy

Bogdan Dugiełło, Bartłomiej Wójcik, Kamila Rogacz, Sławomir Teper, Adam Wylęgała, Edward Wylęgała

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach

PLAKAT 19. Rak podstawnokomórkowy powieki dolnej- opis przypadku

Karolina Stanienda-Sokół1,2, Marzena Wysocka-Kosmulska1,2, Jakub Słoka1, Olga Łach-Wojnarowicz1,2, Karolina Chryplewicz1, Dariusz Dobrowolski1,2,3, Edward Wylęgała2,3

1Oddział Okulistyki, Szpital Św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec

2Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

3Oddział Okulistyki, Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice

 

PLAKAT 20. Nieoczywisty przebieg zapalenia siatkówki-opis przypadku

Izabela Kuciel-Polczak1, Karolina Stanienda-Sokół1,2, Marzena Wysocka-Kosmulska1,2 , Jakub Słoka1, Olga Łach-Wojnarowicz1,2, Justyna Szczygieł1, Zuzanna Lelek1, Dariusz Dobrowolski1,2,3, Edward Wylęgała2,3

1Oddział Okulistyki, Szpital Św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec

2Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

3Oddział Okulistyki, Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice

 

 

 

 

Biuro Organizatora:

Alfa event sp. z o.o.
ul. Stefana Żeromskiego 62/2
50-312 Wrocław
e-mail: ak@alfaevent.pl
www.alfaevent.pl
NIP: 8982274966
KRS: 0000959611